Być doulą. Jak Maryja

Kiedy po raz pierwszy trzymałam w dłoniach egzemplarz “Filotei” św. Franciszka Salezego i kiedy kupowałam bilet do Jasła, by sprawdzić czy to, czego w życiu szukam, znajduje się w klasztorze wizytek, nie wiedziałam, że tajemnica Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny zawiedzie mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem. 

(więcej…)

Being doula. Like Our Lady

When I first held a copy of St. Francis de Sales’ “Philotea” and when I was buying a ticket to Jasło to check whether what I was looking for in my life was in the convent of Visitation Order, I did not know that the mystery of the Visitation of the Blessed Virgin Mary would lead me to the place where I am now.

(więcej…)