Poniżej znajdziesz treść oświadczenia, które możesz przestawić w szpitalu, jeśli nie chcesz, by oddzielano Cię od Twojego dziecka. Jeśli nie masz możliwości wydruku, napisz je ręcznie.

Ja, niżej podpisana [imię i nazwisko], legitymująca się dowodem osobistym o serii i numerze [XXX000000], świadoma ryzyka i zagrożeń z tego płynących NIE ZGADZAM SIĘ NA IZOLACJĘ mojego nowo narodzonego dziecka w przypadku stwierdzenia u mnie pozytywnego wyniku testu na COVID-19.
Chcę, aby dziecko pozostawało ciągle przy mnie, bez względu na jego wynik testu. Będę karmić dziecko piersią i pozostanę z nim w kontakcie skóra do skóry.
Powołuję się przy tym na oficjalne stanowisko w tej sprawie Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 września 2020, które również załączam do tego dokumentu.

[podpis]

Tutaj znajdziesz wersję do wydruku: Oswiadczenie_druk