Regulamin wypożyczania
Walizki na klucz wiolinowy

 1. Warunkiem wypożyczenia Walizki na klucz wiolinowy jest wypełnienie formularza zapisu oraz wniesienie opłaty w kwocie 47 zł tytułem “Odpłatna działalność pożytku publicznego – projekt walizka”. Wyżej wymieniona kwota jest gwarancją rezerwacji miejsca w kolejce i uwzględnia koszty przesyłek. 
 2. Walizkę wypożycza się na 10 dni.
 3. 10. dnia od daty odebrania przesyłki, należy wysłać ją do kolejnej osoby w kolejce. Fundacja Makatka dostarczy etykietę adresową.
 4. Opłata wymieniona w punkcie 3 jest bezzwrotna w wypadku rezygnacji, ale może zostać przeniesiona na inną osobę.
 5. Wszelkie możliwe opóźnienia w wysyłce należy zgłaszać do koordynatora: muzyczna@fundacjamakatka.pl.
 6. Jeśli opóźnienie nie zostało zgłoszone wcześniej, wypożyczający zobowiązuje się przekazać darowiznę na konto Fundacji Makatka.
 7. W chwili odbioru walizki wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan instrumentów i zgłosić koordynatorce wszelkie zniszczenia i ubytki. Za zniszczenie instrumentów wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową, której ostateczną kwotę określa koordynator w zależności od charakteru zniszczeń.
 8. Walizka zawiera:
  • djembe,
  • 4 shakery jajko,
  • parę marakasów,
  • tamburyn,
  • pudełko akustyczne,
  • janczary z dzwoneczkami, 
  • janczary z talerzami,
  • klawesy,
  • klekotkę,
  • trójkąt,
  • kastaniety,
  • pellet drum,
  • dzwonki chromatyczne,
  • ksylofon drewniany,
  • książeczkę Walizka na klucz wiolinowy. Instrukcja obsługi.